Termeni și condiții

 1. Prevederi generale

 • 1.1Acești termeni și condiții generale guvernează drepturile și obligațiile părților care reies din contractul de cumpărare încheiat între vânzător, care este Wocht s.r.o., Nr.reg.com: 50186965 înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Judecătoria Trenčín, departamentul sro, dosar 33233 / R, punctul de lucru Pribinova 923/25 Bošany (denumit în continuare “vânzător“) şi cumpărător, activitatea căruia este cumpărarea și vânzarea de bunuri pe site-ul online al vânzătorului.

Datele de contact ale vânzătorului:

Adresa poștală:

Wocht s.r.o.
Expandeco – “Lumea Brazilor”
Str. Michelangelo, Nr. 25
Oradea, Jud. Bihor
Cod postal 410431

Datele de contact:

Numărul de telefon:+40 373 806 703
E-mail: info@lumeabrazilor.ro

Transfer bancar pentru plăți fără numerar (număr de cont/IBAN):

Autoritatea de supraveghere:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR (ANPC)
Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Bucuresti sector 1, cod postal 011865
Numărul de telefon: 021.307.67.66
e-mail: cabinet@anpc.ro

 • 1.2Părțile sunt de acord că, prin expedierea comenzii către vânzător, cumpărătorul confirmă acordul, că acești Termeni și condiții se vor aplica tuturor contractelor de cumpărare încheiate pe orice site de comerț electronic operat de vânzător, în baza căruia vânzătorul livrează cumpărătorului bunurile prezentate pe site-ul în cauză (denumit în continuare “contract de vânzare“) și la toate relațiile dintre vânzător și cumpărător, care apar în special la încheierea contractului de cumpărare și revendicare a bunurilor.
 • 1.3Termenii și condițiile generale fac parte din contractul de cumpărare. În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul încheie un contract de cumpărare în scris, în care sunt de acord cu condiții diferite faţă de Termenii și condițiile generale, prevederile contractului de cumpărare vor avea prioritate față de Termenii și condițiile generale.
 • 1.4Lista bunurilor de pe orice site de comerț electronic operat de vânzător este reprezentată printr-un catalog de bunuri furnizate în mod obișnuit, iar vânzătorul nu garantează disponibilitatea imediată a tuturor bunurilor listate. Disponibilitatea bunurilor va fi confirmată cumpărătorului pe baza întrebării cumpărătorului.

2. Metoda de încheiere a contractului de cumpărare

 • 2.1Contractul de cumpărare este încheiat prin acceptarea obligatorie a propunerii de încheiere a contractului de cumpărare de către vânzător sub forma unui mesaj de e-mail trimis cumpărătorului și/sau sub forma completării unui formular de cumpărător pe site-ul vânzătorului și/sau sub forma comenzii telefonice a cumpărătorului către vânzător (denumit în continuare “comandă”).
 • 2.2Acceptarea obligatorie a comenzii cumpărătorului de către vânzător, este confirmarea telefonică sau prin e-mail a vânzătorului către cumpărător despre acceptul comenzii, după primirea prealabilă a comenzii de către cumpărător și verificarea disponibilității și a datei de livrare a bunurilor solicitate de către cumpărător marcat ca şi „confirmarea comenzii”. Notificarea automată de primire a comenzii în sistemul electronic al vânzătorului, pe care o veți primi la adresa dvs. de e-mail, imediat după trimiterea comenzii, nu este considerată drept ca şi acceptarea obligatorie a comenzii. Dacă este necesar, toate informațiile suplimentare referitoare la comanda dvs. vor fi trimise la adresa dvs. de e-mail.
 • 2.3Acceptarea obligatorie a comenzii include informații despre denumirea și specificațiile mărfurilor, a căror vânzare este subiectul contractului de cumpărare, informații despre prețul mărfurilor și/sau altor servicii, informații despre termenul de livrare, denumirea și informațiile despre adresa de livrare și informații despre preț, condiții, metoda și data transportului mărfii la adresa de livrare dată de cumpărător, informaţii despre vânzător (denumirea comercială, sediul, Nr.reg.com, numărul de înregistrare în Registrul comerţului etc.) sau alte informaţii.
 • 2.4Cumpărătorul poate notifica, prin e-mail sau telefon, vânzătorului în termen de 24 de ore de la înregistrarea comenzii către vânzător o notificare de anulare a comenzii. În notificarea de anulare a comenzii are cumpărătorul obligația să menționeze numele, e-mailul și descrierea bunurilor comandate. În cazul anulării comenzii, vânzătorul nu percepe cumpărătorului nici o taxă legată de anularea comenzii. În cazul în care, cumpărătorul a plătit deja vânzătorului prețul de cumpărare sau o parte din acesta până la anularea comenzii, vânzătorul va returna prețul de cumpărare deja achitat sau o parte din acesta în termen de 7 zile de la anularea comenzii prin transfer bancar în contul cumpărătorului, cu excepția cazului, în care părțile convin la o metodă diferită de returnare. La plata cu cardul este posibilă returnatea banilor doar pe cardul de la care a fost efectuată cumpărarea inițială. O altă metodă de returnare a banilor poate deveni obiectul unei reclamații pentru titularul cardului.

3. Drepturile și obligațiile vânzătorului

 • 3.1Vânzătorul este obligat:
  • să livreze mărfurile cumpărătorului pe baza comenzii confirmate de vânzător cumpărătorului în cantitatea, calitatea și timpul convenit și să le ambaleze sau să le pregătească pentru transport în condiţiile necesare păstrării și protecției lor,
  • să se asigure, că mărfurile livrate respectă reglementările legale valabile
  • să predea cumpărătorului toate documentele necesare, în formă scrisă sau electronică, preluării și utilizării mărfurilor și a altor documente prevăzute de reglementările legale valabile (instrucțiunile în limba slovacă, garanţia, bonul, documentul fiscal) cel târziu împreună cu mărfurile
 • 3.2Vânzătorul are dreptul la plata corespunzătoare și la timp a prețului de cumpărare de la cumpărător pentru mărfurile livrate.
 • 3.3Vânzătorul are dreptul de a anula comanda dacă, din cauza lichidării stocului sau a indisponibilității mărfurilor, nu poate livra mărfurile cumpărătorului în perioada specificată în acești Termeni și condiții sau în prețul specificat pe magazinul online, cu excepția cazului în care a convenit împreună cu clientul altfel. Clientul va fi informat cu privire la anularea comenzii prin telefon sau e-mail, iar în cazul achitării prețului de cumpărare sau a unei părți din acesta, banii îi vor fi returnaţi în termen de 15 zile în contul specificat de acesta, cu excepția cazului în care convine cu vânzătorul altfel.

4. Drepturile și obligațiile cumpărătorului

 • 4.1Cumpărătorul este obligat:
  • să preia mărfurile cumpărate sau comandate,
  • să plătească vânzătorului prețul de cumpărare convenit în termenul stabilit, inclusiv costul de livrare a mărfurilor,
  • să nu denigreze denumirea comercială a vânzătorului,
  • să confirme în nota de livrare primirea mărfii prin semnătură sau prin semnătura persoanei autorizate de acesta și printr-o ștampilă, în cazul unei persoane juridice
 • 4.2Cumpărătorul are dreptul de a i se livra mărfurile în cantitatea, calitatea, data și locul convenit de părți în acceptarea obligatorie a comenzii.

5. Condiţiile de livrare şi plată

 • 5.1Mărfurile sunt vândute conform modelelor prezentate, cataloagelor, foilor de sugestii și a mostrelor vânzătorului plasate pe site-ul magazinului electronic al vânzătorului.
 • 5.2Vânzătorul este obligat să îndeplinească comanda cumpărătorului și să îi livreze mărfurile în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea mărfurilor de la furnizor sau producătorul mărfurilor.
 • 5.3Cumpărătorul este obligat să preia mărfurile la locul specificat în formularul comenzii de către cumpărător. În cazul unei întârzieri de livrare a mărfurilor din partea vânzătorului, acesta are dreptul la prelungirea termenului de livrare a mărfurilor, chiar și în mod repetat, fapt despre care vânzătorul va trimite o notificare cumpărătorului. În cazul în care cumpărătorul nu preia marfa în termen de 7 zile de la expirarea perioadei specificate în contractul de cumpărare, în acceptarea obligatorie a comenzii sau prelungirea unilaterală de către vânzător, vânzătorul este îndreptățit să perceapă cumpărătorului o taxă de 20,00 € pentru fiecare zi de depozitare a mărfurilor. După 14 zile din ziua în care cumpărătorul a fost obligat să preia mărfurile, vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare și să vândă bunurile către o terță parte. După vânzarea mărfurilor către o terță parte cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului depozitul pentru mărfurile convenite.
 • 5.4Vânzătorul are dreptul de a solicita cumpărătorul să preia mărfurile înainte de expirarea perioadei convenite în contractul de cumpărare.
 • 5.5Greutatea, dimensiunile și alte informații despre mărfurile afişate în cataloage, broșuri și alte documente ale vânzătorului plasate pe site-ul magazinului electronic al vânzătorului sunt informații fără caracter obligatoriu.
 • 5.6Adresa de livrare a mărfurilor este locul specificat în acceptarea comenzii de către vânzător, cu excepția cazului, în care părțile convin altfel în contractul de cumpărare.
 • 5.7Dacă vânzătorul livrează mărfurile cumpărătorului la locul specificat în contractul de cumpărare de către cumpărător, cumpărătorul este obligat să preia personal mărfurile sau să se asigure, că mărfurile sunt preluate de o persoană autorizată, și să semneze un protocol de livrare și predare a mărfurilor. Terţa parte autorizată să preia mărfurile specificate în contractul de cumpărare este obligată să prezinte vânzătorului originalul sau o copie a contractului de cumpărare și dovada plății pentru mărfurile cumpărate și împuternicirea în scris. Dacă este necesară repetarea livrării mărfurilor din cauza absenței cumpărătorului, toate costurile vor fi suportate de cumpărător, în special livrarea repetată a mărfurilor la locul specificat în contractul de cumpărare și depozitul în suma specificată la punctul 2 din prezentul articol de Termenii şi condiţiile generale. Mărfurile sunt considerate livrate în momentul livrării mărfurilor la adresa specificată în acceptarea obligatorie a comenzii și preluate în momentul acceptării fizice a mărfurilor de către cumpărător, respectiv reprezentantul său autorizat sau prin refuzul de a accepta mărfurile, pe care transportatorul le va indica în protocolul de livrare și predare a mărfurilor.
 • 5.8Cumpărătorul este obligat să verifice coletul, adică mărfurile și ambalajul acestora imediat după livrare. În cazul în care cumpărătorul constată, că mărfurile sau ambalajele mărfurilor sunt deteriorate mecanic, acesta este obligat să notifice transportatorul despre acest fapt și să verifice starea mărfurilor în prezența sa. În cazul în care se constată existența unor daune la colet, cumpărătorul este obligat să facă o constatare a daunelor împreună cu transportatorul cu privire la amploarea și natura daunelor. Pe baza acestei constatări emise către vânzător, vânzătorul poate oferi ulterior eliminarea defectului mărfurilor, o reducere a mărfurilor sau, în cazul unor defecte iremediabile ale mărfurilor, livrarea unor mărfuri noi cumpărătorului.
 • 5.9Cumpărătorul este îndreptățit în cazul nelivrării mărfurilor de către vânzător în perioada specificată la 5.2. a Termenilor şi condiţiilor retragerea din contractul de cumpărare, iar vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului partea deja plătită a prețului de cumpărare în termen de 14 zile de la livrarea retragerii din contractul de cumpărare prin transfer fără numerar în contul cumpărătorului, desemnat de cumpărător.
 • 5.10Cumpărătorul va primi pentru fiecare expediere o factură prin e-mail. În cazul în care este necesară o garanție, aceasta va fi inclusă în colet.
 • 5.11Modalități de plată: Numerar la primirea mărfurilor sau prin transfer bancar.

6. Prețul de cumpărare

 • 6.1. Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de cumpărare a mărfurilor convenite în contractul de cumpărare și/sau conform listei de prețuri a vânzătorului valabilă la momentul încheierii contractului de cumpărare, inclusiv costurile de livrare (denumit în continuare „prețul de cumpărare”) plata în numerar la sediul desemnat de vânzător, ramburs prin intermediul unei companii care furnizează serviciile poștale sau prin transfer fără numerar în contul vânzătorului specificat în acceptarea obligatorie a comenzii.
 • 6.2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețul de cumpărare în cazul unei modificări a legislației, a unor modificări ale prețurilor de la producătorii sau furnizorii de mărfuri.
 • 6.3. În cazul în care cumpărătorul plătește vânzătorului prețul de cumpărare prin transfer fără numerar, ziua plății este considerată ziua în care întregul preț de cumpărare a fost transferat în contul vânzătorului.
 • 6.4. Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de cumpărare pentru mărfurile convenite conform contractului de cumpărare cel târziu în momentul preluării mărfurilor.
 • 6.5. Dacă cumpărătorul plătește vânzătorului prețul de cumpărare pentru mărfurile convenite în contractul de cumpărare, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare și să solicite o rambursare a prețului de cumpărare în conformitate cu reglementări legale valabile.
 • 6.6. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare înainte de a achita întregul preț de cumpărare, părțile au convenit, ca plata în avans a prețului de cumpărare să fie inclusă în suma integrală a penalității contractuale, pe care cumpărătorul este obligat să o plătească vânzătorului, cu excepția cazului în care se convine altfel.
 • 6.7. În cazul în care cumpărătorul nu plătește vânzătorului prețul integral de cumpărare la primirea mărfurilor, părțile convin, că vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare, iar plata efectuată în avans a prețului de cumpărare să fie inclusă în suma integrală a penalității contractuale, pe care cumpărătorul este obligat să o plătească vânzătorului, cu excepția cazului în care se convine altfel.
 • 6.8. Costurile asociate cu asamblarea și livrarea nu sunt incluse în prețul de cumpărare a mărfurilor, iar vânzătorul nu este obligat să furnizeze aceste servicii cumpărătorului.
 • 6.9. Toate ofertele sunt valabile până la epuizarea stocurilor, cu excepția cazului în care se specifică altfel pentru un anumit produs.
 1. Dobândirea dreptului de proprietate și transferul riscului de deteriorare a mărfurilor
 • 7.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra mărfurilor la plata integrală a prețului de cumpărare.
 • 7.2. Riscul de deteriorare a mărfurilor cade asupra cumpărătorului în momentul în care preia mărfurile de la vânzător, sau dacă nu o face la timp, în momentul în care vânzătorul îi permite să dispună de mărfuri, iar cumpărătorul nu preia mărfurile.
 1. Procedura de reclamație (răspundere pentru defecte, garanție, reclamații)
 • 8.1. toate reclamaţiile de drept, în cazul în care defectul se manifestă în termen de 30 de zile de la primirea mărfurilor, le soluționăm schimbând mărfurile cu mărfuri noi.Dacă mărfurile nu sunt în stoc în momentul respectiv, vi se vor comanda cât mai curând posibil sau vi se va permite să alegeți alte mărfuri de aceeași valoare. Pentru a accelera soluționarea reclamației în schimbul unor mărfuri noi în termen de 30 de zile de la cumpărare, mărfurile revendicate trebuie returnate complet (inclusiv toate accesoriile, manualele etc..). Garanția de schimb nu se aplică mărfurilor deteriorate mecanic. neoSun s.r.o. oferă posibilitatea returnării mărfurilor neutilizate în conformitate cu perioada legală de 7 zile. Cu toate acestea, mărfurile trebuie să fie în ambalajul original, neutilizate și complete. Dacă sunteți interesat să returnați mărfurile uzate, vă oferim pentru returnare o sumă corespunzătoare valorii bunurilor uzate. Un client, care cumpără mărfuri în cadrul activității sale comerciale, iar aceste bunuri nu sunt destinate revânzării, se poate retrage din contractul de cumpărare în termen de 7 zile de la primirea mărfurilor. Utilizarea termenului pus la dipoziţie pentru returnarea mărfurilor nu este posibilă pentru produsele obținute de client în procedura de reclamație (schimb pentru mărfuri noi).
 • 8.2. Vânzătorul este responsabil pentru defectele mărfurilor și cumpărătorul este obligat să depună imediat o reclamație la vânzător, în conformitate cu procedura de reclamație.Informațiile despre punctele de service pentru mărfurile în garanție și post-garanție sunt scrise pe spatele garanției, resp. dacă este necesar, vi le vom vom furniza prin telefon sau un e-mail la cerere.
 • 8.3. Pentru soluţionarea reclamațiilor se aplică procedura de reclamație în vigoare. Prin efectuarea comenzii către vânzător, cumpărătorul confirmă, că a fost informat în mod corespunzător cu privire la condițiile și modalitatea de reclamaţie a mărfurilor, inclusiv informațiile despre locul, în care poate fi făcută reclamația și efectuarea reparațiilor în garanție în conformitate cu reglementările Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014 (denumită în continuare „Legea”).
 • 8.4. Procedura de reclamație se aplică mărfurilor cumpărate de cumpărător de la vânzător sub forma unui magazin electronic de pe site-ul magazinului electronic al vânzătorului.
 • 8.5. Procedura de reclamație din acest formular este valabilă pentru toate cumpărăturile, cu excepția cazului în care sunt convenite contractual alte condiții de garanție.
 • 8.6. Cumpărătorul are dreptul de a pretinde de la vânzător o garanție numai pentru mărfurile, care prezintă defecte cauzate de producător, furnizor sau vânzător, sunt acoperite de garanție și au fost achiziționate de la vânzător.
 • 8.7. Cumpărătorul este obligat să inspecteze mărfurile la preluare. Dacă nu reușește să facă acest lucru, el poate beneficia de drepturile cu privire la defecte numai dacă face dovada, că mărfurile aveau deja aceste defecte la momentul preluării mărfurilor.
 • 8.8. În perioada de garanție, clientul are dreptul la eliminarea gratuită a defectului prin prezentarea mărfurilor, inclusiv accesoriilor, documentației și instrucțiunilor reprezentantului autorizat al vânzătorului împreună cu garanția și dovada plății.
 • 8.9. În cazul în care mărfurile prezintă defecte, clientul are dreptul de a depune o reclamație la sediul vânzătorului în conformitate cu regelementările Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014, care reglementează drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii prin livrarea mărfurilor către sediul vânzătorului pe cheltuială proprie și prin completarea formularului de reclamație și livrarea acestuia către vânzător. Forma formularului va fi stabilită de vânzător și modelul acestuia va fi plasat pe site-ul vânzătorului. Cumpărătorul este obligat să indice în formular exact tipul și defectele mărfurilor. Clientul are dreptul de a depune o reclamație la o persoană autorizată de producătorul mărfurilor pentru a efectua reparațiile în garanție (denumită în continuare „persoană autorizată”). Lista persoanelor autorizate se află scrisă în garanție sau vânzătorul o va trimite cumpărătorului la cererea acestuia. Procedura de reclamație pentru mărfurile, care pot fi livrate obiectiv vânzătorului, începe în ziua în care sunt îndeplinite condițiile următoare:
  • livrarea formularului completat pentru reclamație de la cumpărător către vânzător,
  • livrarea mărfurilor de la cumpărător către vânzător,
  • livrarea codurilor de acces, parolelor etc. a mărfurilor de la cumpărător la vânzător.

Procedura de reclamație pentru mărfurile, care nu pot fi livrate în mod obiectiv vânzătorului și care sunt instalate permanent, începe în ziua în care sunt îndeplinite condițiile următoare:

 • livrarea formularului completat pentru reclamație de la cumpărător către vânzător,
 • inspecția mărfurilor de către o terță parte desemnată de vânzător, care va emite cumpărătorului o confirmare scrisă a inspecției,
 • livrarea codurilor de acces, parole etc. a mărfurilor de la cumpărător la vânzător.

Începutul procedurii de reclamaţie este, de asemenea, ziua reclamaţiei. Mărfurile trebuie livrate la sediul comercial al vânzătorului, cu excepția cazului, în care vânzătorul sau persoana autorizată specifică altfel (de exemplu, pentru a transporta mărfurile direct la persoana autorizată).

 • 8.10. Vânzătorul este obligat să accepte reclamația în orice sediu în care este posibilă acceptarea reclamației, adică la sediul său comercial sau la o persoană autorizată în conformitate cu reglementările Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014.
 • 8.11. La locul desemnat în conformitate cu punctul 8.9 din acești Termeni și condiții generale pentru primirea reclamațiilor, vânzătorul este obligat să asigure prezența unei persoane autorizate să soluţioneze reclamațiile în conformitate cu regelementările Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014.
 • 8.12. Cumpărătorul este obligat să reclame vânzătorului defectele mărfurilor fără întârzieri nejustificate, în caz contrar cumpărătorul poate pierde dreptul faţă de vânzător de a înlătura defectul în mod gratuit.
 • 8.13. Vânzătorul sau o persoană autorizată va elibera cumpărătorului o confirmare a reclamaţiei pentru mărfuri într-o formă aleasă de vânzător, de ex. sub forma unui e-mail sau în scris, în care este obligat să indice cu precizie defectele mărfurilor în conformitate cu reglementările Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014. În cazul în care reclamația este depusă prin e-mail, vânzătorul este obligat să trimită imediat confirmarea reclamației către cumpărător; dacă nu este posibilă trimiterea confirmării imediat, aceasta trebuie trimisă fără întârzieri nejustificate, cel târziu împreună cu soluționarea reclamaţiei; confirmarea reclamației nu trebuie să fie trimisă în cazul, în care cumpărătorul are posibilitatea de a dovedi reclamația în alt mod.
 • 8.14. Pe baza deciziei cumpărătorului, care din drepturile sale în conformitate cu reglementările Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014 aplică, are vânzătorul sau o persoană autorizată obligaţia să stabilească metoda de soluționare a reclamațiilor imediat, în cazurile mai complexe în termen de 3 zile de la începerea procedurii de reclamaţie, în cazurile justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare profesională a stării mărfurilor în termen de cel mult 30 de zile de la data începerii procedurii de reclamaţie. După stabilirea metodei de soluționare a reclamației, vânzătorul sau persoana autorizată se va ocupa imediat de reclamație, în cazuri justificate, reclamația poate fi soluționată ulterior. Cu toate acestea, soluționarea reclamaţiei nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data reclamaţiei. După expirarea perioadei de soluţionare a reclamației, consumatorul are dreptul de a se retrage din contract sau are dreptul de a schimba mărfurile cu mărfuri noi. Vânzătorul informează cumpărătorul despre încetarea procedurii de reclamație și rezultatul reclamației în forma convenită între ambele părți.În cazul în care cumpărătorul a depus o cerere pentru mărfuri în primele 12 luni de la încheierea contractului de cumpărare, vânzătorul poate soluționa cererea numai pe baza unui aviz de expertiză sau a unei opinii emise de o persoană autorizată, notificată sau acreditată sau opinia unei persoane desemnate (în continuare „evaluarea profesională a mărfurilor”). Indiferent de rezultatul evaluării profesionale, vânzătorul nu poate solicita cumpărătorului să plătească costurile evaluării profesionale a mărfurilor sau alte costuri legate de evaluarea profesională a mărfurilor.În cazul în care cumpărătorul a depus o reclamație privind mărfurile după 12 luni de la încheierea contractului de cumpărare și vânzătorul a respins-o, persoana care a soluţionat reclamația, este obligată să precizeze în documentul de reclamație, cui poate trimite cumpărătorul mărfurile pentru evaluarea profesională. În cazul în care cumpărătorul trimite mărfurile pentru evaluarea profesională către persoana autorizată specificată în documentul privind soluţionarea reclamației, costurile evaluării profesionale a mărfurilor, precum și toate celelalte costuri aferente vor fi suportate de vânzător, indiferent de rezultatul evaluării profesionale. În cazul în care cumpărătorul dovedește prin evaluarea profesională vânzătorul responsabil pentru defect, el poate depune din nou o reclamație; perioada de garanție nu se aplică în timpul în care produsul este supus evaluării profesionale. Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului în termen de 14 zile de la data aplicării repetate a reclamației, toate costurile suportate pentru evaluarea profesională, precum și toate costurile aferente, suportate în acest scop. O cerere retrimisă nu poate fi respinsă.
 • 8.15. Cumpărătorul nu are dreptul să pretindă garanția pentru defectele despre care a fost notificat de vânzător la momentul încheierii contractului sau pe care, ținând cont de circumstanțele în care a fost încheiat contractul de cumpărare, trebuia să le fi știut.
 • 8.16. Vânzătorul își rezervă dreptul de a înlocui mărfurile defecte cu alte mărfuri similare cu parametrii tehnici a mărfurilor precedente.
 • 8.17. Dreptul cumpărătorului de a solicita o garanție de la vânzător expiră:
  • la nedovedirea dovezii de plată, avizului de livrare sau garanției, accesoriilor sau documentației mărfurilor,
  • prin neraportarea defectelor evidente la preluarea mărfurilor,
  • la expirarea perioadei de garanție a mărfurilor,
  • prin deteriorarea mecanică a mărfurilor cauzatei de cumpărător,
  • prin utilizarea mărfurilor în condiții care nu corespund cu umiditatea lor, influențelor chimice și mecanice asupra mediului natural,
  • prin manipularea neprofesională, întreținerea, sau neglijarea îngrijirii mărfurilor,
  • prin deteriorarea mărfurilor după utilizarea excesivă şi în conflict cu condițiile specificate în documentație, prevederile generale, standardelor tehnice sau reglementări de siguranță valabile în România,
  • prin deteriorarea mărfurilor în urma unor evenimente inevitabile și/sau imprevizibile,
  • prin distrugerea şi deteriorarea accidentală a mărfurilor,
  • prin intervenție neprofesională, prin daune în timpul transportului, daune cauzate de apă, incendiu, electricitate statică sau atmosferică sau alte forțe majore,
  • prin interferența cu mărfurile de o persoană neautorizată.
 • 8.18. Vânzătorul este obligat să soluţioneze reclamația și să încheie procedura de reclamație într-unul din următoarele moduri:
  • prin predarea mărfurile reparate,
  • prin schimb de mărfuri,
  • prin returnarea prețului de cumpărare a mărfurilor,
  • plătind o reducere rezonabilă la prețul mărfurilor,
  • printr-o invitație scrisă pentru preluare de către vânzător,
  • prin refuzul justificat al cererii de garanție a mărfurilor.
 • 8.19. Vânzătorul este obligat să elibereze un document scris cumpărătorului cu privire la metoda de soluţionare a reclamației și a procesării reclamației în termen de cel mult 30 de zile de la data reclamației prin serviciile poștale sau de curierat sau prin e-mail.
 • 8.20. Perioada de garanție este de 24 de luni de la data încheierii contractului de cumpărare, cu excepția cazului în care este specificată o perioadă de garanție diferită pentru cazuri specifice și este valabilă de la data preluării mărfurilor și confirmării documentelor necesare legate de mărfuri de către o persoană autorizată.
 • 8.21. Perioada de garanție este prelungită cu perioada în care cumpărătorul nu a putut utiliza mărfurile din cauza reparației în garanție a mărfurilor.
 • 8.22. În cazul unui schimb de mărfuri cu unele noi, cumpărătorul va primi un document care va preciza mărfurile înlocuite, iar orice reclamații suplimentare vor fi formulate pe baza documentului de livrare original și a acestui document de reclamație. în cazul schimbului de mărfuri cu mărfuri noi, perioada de garanţiei este valabilă din nou începând cu preluarea mărfurilor noi, doar pentru mărfurile noi.
 • 8.23. Toate reparațiile efectuate legal în perioada garanţiei sunt gratuite.
 • 8.24. În ceea ce privește un defect reparabil, reclamația va fi soluționată în funcție de decizia cumpărătorului conform punctului 8.13. a acestor reclamații și condiții în modul următor:
  • vânzătorul asigură eliminarea defectului sau
  • vânzătorul înlocuiește mărfurile cu defecte.
 • 8.25. În cazul unui defect care nu poate fi remediat, sau a unui alt defect reparabil repetabil, sau a unui număr de defecte remediabile diferite, care împiedică utilizarea mărfurilor în mod corespunzător, vânzătorul va soluţiona reclamaţia în funcție de decizia cumpărătorului conform punctului 8.13. a acestor reclamații și condiții în modul următor:
  • prin schimbul de mărfuri cu alte mărfuri funcționale cu aceiași parametri tehnici sau mai buni sau
  • în cazul în care vânzătorul nu poate schimba mărfurile cu altele, acesta se va ocupa de reclamație prin emiterea unei note de credit pentru mărfurile cu defecte.
 • 8.26. Soluţionarea reclamațiilor se aplică numai defectelor enumerate în formularul de reclamație.
 • 8.27. În sensul reclamaţiei, apariția unui defect remediabil de mai mult de trei ori este considerat a fi un defect remediabil de mai multe ori.
 • 8.28. În sensul reclamației, apariția a mai mult de trei defecte remediabile în același timp este considerat a fi un număr mai mare de defecte remediabile diferite.
 • 8.29. În sensul reclamației, perioada considerată a fi perioada în care cumpărătorul nu poate utiliza în mod corespunzător mărfurile este perioada în care, după încheierea contractului de cumpărare, cumpărătorul nu poate utiliza mărfurile împreună mai mult de 100 de zile din cauza defectelor.
 • 8.30. Dreptul cumpărătorului de a depune o cerere de soluţionare a reclamaţiei pentru o defecțiune a mărfurilor, după ce acesta și-a exercitat dreptul și a cerut vânzătorului să înlăture defectul în mărfuri conform punctului 8.8. a acestor reclamații și condițiile utilizate, indiferent de rezultatul reclamației, el nu mai are dreptul să depună o cerere de soluţionare a reclamației în mod repetat pentru același defect unic (nu un defect de același tip).
 • 8.31. În cazul în care vânzătorul încetează procedura de soluţionare a reclamației printr-o respingere de drept a reclamației, dar defectul mărfurilor există în mod obiectiv și nu a fost eliminat, cumpărătorul își poate exercita dreptul de a elimina defectul mărfurilor în instanță.

9. Politica de confidenţialitate

 • 9.1 Vânzătorul este operatorul datelor cu caracter personal în conformitate cu LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE Publicat in Monitorul Oficial numarul 651 din data de 26 iulie 2018. (denumită în continuare „Legea”).
 • 9.2 Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator specific, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul de rețea sau prin referire la unul sau mai multe elemente specifice ale fizicului, identitatea fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a persoane fizice respective
 • 9.3 Persoana responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal este vânzătorul.
 • 9.4Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal furnizate de cumpărător, precum și datele obținute de vânzător pe baza îndeplinirii comenzii cumpărătorului.
 • 9.5 Motivul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este
  • îndeplinirea contractului dintre cumpărător și vânzător în conformitate cu Legea aplicabilă,
  • interesul legitim al vânzătorului pentru furnizarea marketing-ului direct (în special pentru trimiterea de anunțuri și buletine informative, numite newsletter) în conformitate cu Legea aplicabilă,
  • consimțământul cumpărătorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul furnizării propriului marketing (în special pentru trimiterea de anunțuri și buletine informative, numite newsletter) în conformitate cu Legea aplicabilă în cazul în care mărfurile nu au fost comandate
 • 9.6 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este
  • prelucrarea comenzii cumpărătorului și exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre cumpărător și vânzător; la comandă sunt necesare datele cu caracter personal, care sunt necesare pentru prelucrarea cu succes a comenzii (nume, prenume, adresele, datele de contact), furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și îndeplinirea contractului, fără furnizarea datelor cu caracter personal nu este posibilă încheierea contractului din partea vânzătorului
  • trimiterea de anunțuri și efectuarea altor activități de marketing
 • 9.7 Nu există o decizie individuală automată a vânzătorului în conformitate cu Legea aplicabilă.
 • 9.8 Vânzătorul stochează datele cu caracter personal
  • pentru timpul necesar exercitării drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre cumpărător şi vânzător și pentru afirmarea drepturilor din aceste relații (pentru o perioadă de 10 ani de la încetarea relației contractuale).
  • atâta timp cât consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing este revocat, dacă aceste date sunt prelucrate pe baza consimțământului furnizat
 • 9.9 După expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, vânzătorul va șterge datele cu caracter personal
 • 9.10 Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele
  • implicate în livrarea de mărfuri și executarea plăților în baza contractului
  • care asigură serviciile de marketing
  • care asigură serviciile legate de gestionarea documentelor contabile în vederea îndeplinirii obligației legale a vânzătorului
 • 9.11 Vânzătorul nu intenționează să transfere datele cu caracter personal către o țară terță (către o țară din afara Uniunii Europene) sau către o organizație internațională.
 • 9.12 În condițiile stabilite în Lege, cumpărătorul are următoarele drepturi
  • dreptul de a accesa datele personale în conformitate cu Legea aplicabilă,
  • dreptul de a corecta datele cu caracter personal în conformitate cu Legea aplicabilă, respectiv restricționarea prelucrării acestor date conform în conformitate cu Legea aplicabilă,
  • dreptul de a șterge datele cu caracter personal conform în conformitate cu Legea aplicabilă (dreptul de a fi uitat),
  • dreptul de a se opune prelucrării conform în conformitate cu Legea aplicabilă
  • dreptul de a transfera datele cu caracter personal către alt operator în conformitate cu Legea aplicabilă,
  • dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scris sau electronic la adresa sau e-mailul vânzătorului menționat la articolul 1 din acești Termeni și condiții.
 • 9.13 Cumpărătorul are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în cazul în care cumpărătorul consideră că dreptul său la protecția datelor cu caracter personal a fost încălcat
 • 9.14 Vânzătorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru securizarea datelor cu caracter personal
 • 9.15 La trimiterea unei comenzi pe site-ul vânzătorului, cumpărătorul confirmă că i-au fost aduse la cunoştinţă condițiile de protecție a datelor cu caracter personal și că le acceptă integral.
 • 9.16 Cumpărătorul își exprimă consimțământul informat prin marcarea („bifarea”) câmpului relevant pentru consimțământ în formularul de comandă. Prin bifarea acestei căsuțe, cumpărătorul confirmă că i-au fost aduse la cunoştinţă condițiile de protecție a datelor cu caracter personal și că le acceptă integral
 • 9.17Vânzătorul are dreptul să modifice aceste condiții. Acesta va publica o nouă versiune a Termenilor și condițiilor de protecție a datelor cu caracter personal pe site-ul său și va trimite în același timp cumpărătorului o nouă versiune a acestor Termeni și condiții la adresa de e-mail furnizată de cumpărător vânzătorului.
 1. Retragerea din contractul de cumpărare
 • 10.1. Vânzătorul este îndreptățit să se retragă din contractul de cumpărare în caz de stoc indisponibil, indisponibilitatea mărfurilor sau dacă producătorul, importatorul sau furnizorul de mărfuri convenit în contractul de cumpărare a întrerupt producția sau a făcut modificări majore care au împiedicat îndeplinirea obligațiilor vânzătorului în temeiul contractul de cumpărare sau forța majoră sau dacă, chiar și cu toate eforturile rezonabile de a face acest lucru, el nu poate livra mărfurile către client în perioada specificată în acești Termeni și condiții sau la prețul indicat în magazinul online. Vânzătorul este obligat să informeze imediat cumpărătorul despre acest fapt și să restituie plata în avans pentru mărfurile convenite în contractul de cumpărare în termen de 15 zile de la notificarea retragerii din contract prin transfer în contul specificat de cumpărător.
 • 10.2. Cumpărătorul este îndreptățit să se retragă din contractul de cumpărare în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea mărfurilor în conformitate cu 5 din acești Termeni și condiții generale, fără a oferi un motiv conform reglementărilor OUG nr. 34/2014, care reglementează drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi o bună funcţionare a pieţei. privind protecția consumatorilor (denumită în continuare “Legea privind protecția consumatorilor în vânzările la distanță”).
 • 10.3. Prin trimiterea comenzii către vânzător, cumpărătorul confirmă faptul, că vânzătorul și-a îndeplinit în timp util și în mod corespunzător obligațiile de informare prevăzute în reglementările OUG nr. 34/2014 privind protecția consumatorului în cazul vânzărilor la distanță.
 • 10.4. Retragerea din contract trebuie făcută de cumpărător în scris, sub forma unui formular completat, a cărui formă va fi stabilită de vânzător și modelul acestuia va fi amplasat pe site-ul vânzătorului.
 • 10.5. Retragerea din contractul de cumpărare conform punctului anterior a acestor Termeni și condiții generale trebuie să includă identificarea cumpărătorului, numărul și data comenzii, specificația exactă a mărfurilor, modul în care vânzătorul trebuie să returneze formularul completat deja primit, în special numărul de cont și/sau adresa poștală. Concomitent cu retragerea din contractul de cumpărare, este obligat să livreze mărfurile vânzătorului împreună cu accesoriile, inclusiv documentația, instrucțiunile, garanția, dovada plății etc. și în ambalajul original sub forma unui colet asigurat.
 • 10.6. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract și livrează vânzătorului mărfuri care nu sunt utilizate, sunt în ambalajul original și nu sunt deteriorate sau incomplete, vânzătorul va returna cumpărătorului prețul de cumpărare deja plătit, pentru mărfurile specificate în acceptarea obligatorie a comenzii sau a părții în 15 zile de la livrarea retragerii din contractul de cumpărare și livrarea mărfurilor către vânzător, prin transfer fără numerar în contul cumpărătorului desemnat de cumpărător.
 • 10.7. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract și livrează vânzătorului mărfuri utilizate și deteriorate sau incomplete, vânzătorul va restitui cumpărătorului prețul de cumpărare deja plătit, pentru mărfurile specificate în acceptarea obligatorie a comenzii sau este redus în conformitate cu reglementările OUG nr. 34/2014 privind valoarea uzurii sale în valoare de 1% din prețul total al mărfurilor pentru fiecare zi de utilizare a mărfurilor și valoarea reparației și restaurării mărfurilor, în termen de 15 zile de la livrarea retragerii din contractul de cumpărare.
 • 10.8. La retragerea valabilă din contract, vânzătorul va returna cumpărătorului prețul de cumpărare, inclusiv costurile suportate de cumpărător în legătură cu comanda mărfurilor, în cazul în care cumpărătorul prezintă vânzătorului documente scrise cu privire la costurile suportate de cumpărător în legătură cu cu comanda mărfurilor. Costul returnării mărfurilor nu este suportat de cumpărător, numai dacă mărfurilor nu îndeplinesc pe deplin cerințele de calitate și au fost, de asemenea, defecte. Mărfurile care respectă în totalitate cerințele de calitate sunt considerate acele mărfuri cu aceleași caracteristici sau similare, așa cum este menționat în oferta de mărfuri de pe site-ul vânzătorului.
 • 10.9. Costurile suportate de cumpărător în legătură cu comanda mărfurilor sunt considerate costurile efectuării comenzii, în special prețul pentru efectuarea unui apel telefonic prin care cumpărătorul a făcut o propunere de încheiere a unui contract de cumpărare sau prețul pentru conectarea cumpărătorului pe site-ul vânzătorului, în timpul căruia cumpărătorul a completat și a trimis formularul de comandă a mărfurilor de pe site sau a scris și a trimis un e-mail cu o comandă pentru mărfuri care durează 30 de minute.
 • 10.10. În cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile prevăzute la punctul 10.4. și 10.5. din acești Termeni și condiții generale, retragerea din contractul de cumpărare nu este valabilă, iar vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului prețul de cumpărare și are, de asemenea, dreptul la rambursarea costurilor asociate cu trimiterea mărfurilor înapoi cumpărătorului.
 1. Prevederi finale
 • 11.1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și condiții generale. Obligația de a notifica modificarea în scris în acești Termeni și condiții generale este îndeplinită prin amplasarea acesteia pe site-ul magazinului electronic al vânzătorului.
 • 11.2. Dacă contractul de cumpărare este încheiat în scris, orice modificare trebuie să se facă în scris.
 • 11.3. În caz de îndoială, părțile sunt de acord, că perioada de utilizare este considerată perioada de la livrarea mărfurilor către cumpărător în conformitate cu punctul 5.7. din acești Termeni și condiții generale până în ziua livrării mărfurilor către vânzător conform punctului 11.4. din acești Termeni și condiții generale.
 • 11.4. Părțile au convenit, că comunicarea dintre ele va avea loc sub formă de mesaje e-mail.
 • 11.5. Prevederile relevante din OUG nr. 34/2014reglementează drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi o bună funcţionare a pieţei.
 • 11.6. Acești Termeni și condiții generale intră în vigoare faţă de cumpărător în moementul încheierii contractului de cumpărare.
 • 11.7. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul confirmă, că a citit acești Termeni și condiții generale și este de acord cu aceștia în totalitate.

Acești Termeni și condiții intră în vigoare din data de 25.5.2021.

Formular de retragere dintr-un contract la distanță

Instrucțiuni privind exercitarea dreptului cumpărătorului